iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋
iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋

iPhone 15 Pro Air Jacket Kiriko 江戶切子-巴紋

$1,680.00

*日本直送商品,配送天數為10~14天。

巴紋 (Crest mitu Tomoe)
根據迴旋方向有分為「左巴」及「右巴」,由勾玉 / 逗號般形狀組成。圖案變法有過三百種,也常被應用於太鼓上,而日本不少家族流派均各有獨特的巴紋標誌

 

傳統的玻璃工藝品起源於江戶時代後期的江戶。
這是一種傳統技術,通過巧妙地應用於彩色玻璃的切割,以精美的光芒繪製出精緻的圖案。

11種圖案×5種顏色=“Air Jacket kiriko”55種變化組合。
請享受獨特的“kiriko”立體效果、水印、光線反射和放鬆之美。